Explendo och Divisjonsforeningen ser fram emot seriestart 2019!


Explendo och den norska intresseorganisationen Divisjonsforeningen har i dag hållit möte för att
utvärdera samarbetet hittills och lägga upp riktlinjerna inför det fortsatta samarbetet under 2019. Vi är båda eniga om att
samarbetet fortfarande har en enorm potential för klubbarna och föreningen och vi ser fram emot att
flera klubbar ska utnyttja de möjligheter som Explendo erbjuder. Arne Knoph är säker på att nu när
flera klubbar i Divisjonsforeningen använder Explendo (2019-04-01 var det 16 st.) så kommer flera
att följa efter. Speciellt försäljning mot medlemsavgift är en spännande nyhet som flera klubbar inför som en möjlighet så att medlemmarna kan få ner sina kostnader.    

Divisjonsforeningen är en intresseorganisation för de norska fotbollsdivisionerna 2 och 3 och de jobbar för att främja de 98
medlemsklubbarnas intressen. Det innebär en nära och god kontakt och dialog med det norska fotbollsförbundets styrelse och administration, seriernas partner och andra aktörer som är
relevanta för klubbarna.